17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Yeni KHK geliyor ve Tam 23 ili kapsıyor...

Hükümetin, bir süredir üzerinde çalıştığı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) son şekli verildi.
Yeni KHK geliyor ve Tam 23 ili kapsıyor...
Kısa bir süre içinde yayımlanması beklenen KHK'daki en önemli detaylardan biri de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yeni paket olacak. Terörle mücadelenin ekonomik ayağı niteliğindeki bu düzenlemeler KHK'dan sonra Bakanlar Kurulu kararı ile hızla hayata geçirilecek. Pakette bölgenin üretim üssü haline getirip 100 binin üzerinde insana iş kapısı açacak programa ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Bölgeye yatırım yapanlara halen bilinen teşviklerin yanı sıra enerji ve finans maliyet desteği de sağlanacak.


EKONOMİDE SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ KARIŞTIRILIYOR

Ülkelerin kalkınma vizyonu hazırlanırken en büyük sorun, parti ve hükümet programlarının kalkınma programları ile örtüşmemesidir. Bunun sebebi ise “planlama - piyasa ikilemi” arasında kalan siyasettir. Çünkü, iki farklı ekonomik akılcılık olarak tanımlanan plan akılcılığı ve piyasa akılcılığının soruları farklıdır: Kalkınmacı bir devlet anlayışı mı, düzenleyici bir devlet mi? Piyasalar daha işlevsel olabilir mi, mevcut piyasalara uyum yeterli mi? Sektör ve firma düzeyinde üretim politikalarıyla sanayileşmek mi, sanayi politikalarının “kazananları belirleme” ve potansiyel kazananlara rant dağıtmasına imkan tanımak mı? Tesir mi, etkinlik mi?

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin günümüzde benimseyip izlediği büyüme modeli olan, aşırı tüketim, azalan tasarruf ve yatırım, yoğun dışalım, korkunç cari açık, büyük işsizlik doğurduğu açıktır. Uzmanların tespitleri ise, “asıl tehlikenin ileride yaşanabilecek ani döviz akımı duruşuyla, geçmişte yaşanmış bunalımlar niteliğinde bunalımların ortaya çıkabilme ihtimalidir. Türkiye’nin sanayileşmesinde son yirmi yıl incelendiğinde, plan akılcılığının piyasa akılcılığına mahkum edildiği ve ehem-mühim dengesinin kaybedildiği açıktır. 

Sadece teşvik paketleri hazırlamak kalkınma sağlamıyor. Çözüm; “insan sermayesini esas almak ve toplumun tüm kesimlerine, tüm bireylerine kendi yeteneklerini tanıma, geliştirme olanağı sağlayacak köklü bir toplumsal hareketlilik ortamı oluşturmaktır. Bunun için; yapılacak işlerde “ehem-mühim” sıralamasının sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. üretim seferberliği ehemdir, istihdam seferberliğinin mühimdir. Ekonomide sebeple sonucu karıştırmaktan kurtulmalıyız.

Yahya KATİPOĞLU
http://www.mirathaber.com/yeni-khk-geliyor-ve-tam-23-ili-kapsiyor-3-2623h.html


Back To Top