19 Kasım 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Türkiye, Rusya ve İran Arasında Milli Paralarla Ticaret

Rusya’dan ve Iran’dan yapılan  mevcut ticaret hacminin Türkiye’nin aleyhinde olduğu gerçeğine rağmen; Türkiye, Rusya ve  Iran arasında yerli paralarla dolar bağımlılığından çıkarak ticaret yapılması için atılan adımların son derece sevindirici olduğunu söyleyebiliriz.

Üç ülkenin özellikle petrol ve doğal gaz ticaretinde; dolar bağımlılığından çıkarak yapılacakları ticaret,  ticari ilişkilerin gelişmesi yönünde dolar  şartını da ortadan kaldıracaktır. Bu vesileyle sağlam temellere dayalı olarak Merkez Bankaları arasında ortak bir  ölçünün yani birim paranın kullanılmasını gerekecektir.

Burada önemli olan iki noktanın altını çizeceğiz

1. Bu para spekülasyonlara karşı basılı bir para olmayacak:

ABD’nin başlattığı ticari savaşlar sonrası, Türkiye, Rusya ve Iran’ı  ticari bir kader birliğine  iten ortak nedenler var. Bu nedenlerin ortak çıkar doğrultusunda yönlendirilmesi için, üç ülkenin  Merkez Bankaları arasında yapılacak  çalışmayla para sepeti oluşturulabilir.  Bu para sepeti, dolara  karşı belirlenmiş  bir ölçü ile değil, ülkelerin ürettiği ortak emtia,  ihtiyaç duyduğu farklı kıymetli madenler gibi bağımsız değerleme ölçüsü ile belli bir formülle belirlenebilir.  Böylece bölgesel oluşturulacak ortak ticaretin genişlemesi(Türk Cumhuriyetlerinin de dahil edilmesi) için Merkez Bankaları  ortak bir kriterde belirler.

Üç ülkenin para birimlerinin endekslendiği  ve Merkez Bankalarının oluşturduğu parasal ölçü her üç ülkede de çift fiyat olarak  etiketlerde yansıtıldığında; ülkeler arası ortak ölçüye bağımlı para birimleri ile de mal ve hizmetlerin dolaşımının önündeki engeller kalkmış olacak. Çünkü ülkelerin para birimlerinin dolaşımına zemin açılmış olacaktır.

Üç ülke ticaretini yaptıkları  mallar için dolarla borçlanmadan, kendi paralarının değerini oluşturan ve kendi üretim güçlerinden ticaretlerini yapabilecekler.  Böylece alış verişlerde ülkelerin kendi para birimleri ile yapılmış olacak. Merkez Bankaları belirledikleri zaman diliminde bir araya gelerek  para değişim süreci ile yapılan ticareti dengelemiş olurlar.

Burada asılı olan ticaretin gerçekleşmesidir. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu farklı mal ve hizmetlerin transfer edilmesidir. Bu transferi gerçekleştirecek  parasal ölçünün basılı olmaması, Merkez Bankalarının  karşılıklı olarak ortak bir sistemle  hesapların takip edilmesi, spekülasyonun da önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Hangi  Merkez Bankaları bunu yapacak?

Merkez Bankalarının halı hazırdaki yapısı, doların sahibi FED bağımlılığı ekseninde  hareket etmektedir. Bu bağımlılık tamamen kopartılarak üç ülkenin Merkez Bankası da bağımsız hale getirilmelidir. Yani kurulu finans sistemi içerisinde,  yapısal bağımlılıkları olan Merkez Bankaları ile  milli paralarla ticaret bağımsız olmayacaktır.  

Diğer  Merkez Bankaları ile ilişkiler bu yeni dış ticaret yapılanma süreci içerisinde belirlenecek olup, milli paraların oluşturacağı ticari hacim ile  ortak para ölçüsü dolar ve euro’ya karşı bir  yeni dünya parası olarak oluşacaktır.

Türkiye'de önerdiğimiz Taban Ekonomisi ve Doğal İktisat Döngüsü milli paralarla mal ve hizmetin yapılması

Türkiye, Rusya ve Iran, sadece kendi paraları ile ticaret yapmayı kabul etmesi, Merkez Bankaları ile bu işi bir sistem üzerine  yaparak sürdürmesi yeterli değildir.  Dış ticarette istenilen ortak çıkarların sağlıklı bir zeminde yürütülmesi için, kendi ekonomilerinde de  dış ticari ilişkilerini sağlamlaştıracak, dolar ve euro’da  yapılan spekülasyonlarla  ekonomilerini  sarsan olumsuzlukları ortadan kaldıracak. Böylece ortak yeni bir iktisat modelini de  kendi ekonomilerinde uygulamaları gerekecektir.

Kendi ekonominizi küresel finansın egemenliğindeki işleyişine teslim ederek dış ticaretinizi sağlam temellere oturtamazsınız.

Bunun için son derece önemli olan nokta  şudur;

Dış ticaretinizde kullanacağınız ölçü gibi iç ticaretinizde kullandığınız kendi paranızında bağımsız ve tam olarak devletin düzenleme ve denetleme  ölçülerinde  üretimi sağlanmalıdır. Bu para ve fiyat istikrarı için son derece önemlidir.  Yani  finans sistemi içeride de  millileşerek, para üretimi bir avuç faizci  zümrenin elinden alınması gerekir. Aksi taktirde  doların dış ticaret bağımlılığından bir nebze kurtulur ama  yerli gibi bilinen ama milli olmayan para ile ekonominiz sürekli tehdit alından olmaya devam eder. Bu süreçte yerli paranında spekülasyondan arındırılması şarttır.

 

Devlet bütçesini, dolayısı ile bütün gelir  giderlerini küresel finansın koyduğu kurallar ekseninde oluştururken;  Türkiye’de en önemli olan hamle küresel elitlerin çıkarları doğrultusunda işleyen para kredi sisteminin yeniden yapılanması olacaktır.

Umuyoruz ki hükumetimiz  Rusya ve Iranla  milli paralarla ticaret çalışmalarında bu temel meseleyi de artık gündemine alır. Çünkü devlet,  dolayısı ile millet, küresel kapital finans yapısının işleyiş biçimi ile kontrol altında tutulabilmektedir.  

Selam ve dua  ile...

Yunus EKŞİ
http://www.mirathaber.com/yunus-eksi-turkiye-rusya-ve-iran-arasinda-milli-paralarla-ticaret-13-5259y.html


Back To Top