11 Aralık 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Yemen’de ekip Kudüs’te biçmekOrtadoğu’nun en önemli gündemi, Trump’ın İsrail’in Kudüs’ü başkent yapma girişimine yeniden destek vermesidir. Daha vahimi de bunu Kudüs’ün Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasının 100. yılında yapma provokasyonudur. Elbette bu niyet ve açıklamalar yeni değildir. 1917’den itibaren siyonistlerin amaçlarının bu olduğunu bilmeyen yoktur. Yarım asırdır uluslararası hipokrasiye bel bağlayan İslam dünyası da bu gelişmeye seyirci kalmıştır. Kudüs sadece Filistin-İsrail meselesinin bir parçası değildir. Herkes bilmelidir ki, Kudüs düşerse dünya da düşer. Kudüs’ü müslümanlar bu evangelist-siyonist projeden koruyamayacaksa mutlaka samimi hristiyanlar da devreye girecektir. Bu sıcak konuyu bir sonraki yazıya bırakıp, Kudüs’te biçilmek istenen bu ürünün Yemen’de ekildiğini hatırlatalım. Zira Arap ülkelerinin dikkatleri Yemen üzerinde iken Kudüs, İsrail’in başkenti yapılarak mesiyanik zihniyetin beklediği savaş çıkarılmak istenmektedir.

Mutlu Yemen’den Geriye Ne Kaldı?

Afrika ile Asya kıtalarının buluşma noktasında stratejik bir mevkisi olan Yemen, tarihi ticaret güzergâhında kendisine zengin bir kültür katan etnik grupların kaynaşmasının avantajlarıyla,'Mutlu Yemen (Yemen el Said)' olarak anılmaktaydı. Tarihi boyunca birçok badireler atlatan ama çoğunlukla güzellikler yaşayan Yemen, daima kendine yeterli mütevekkil bir coğrafya olarak varlığını sürdürebilmiştir.

Coğrafyanın sunduğu dayanıklılık ve sabır 2011’de başlayan yalancı'Arap Baharı'nı da barışçı yollarla karşılamasına imkân vermişti. Yemen’in otoriter modernisti veya diktatörü Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e karşı başlayan sivil itaatsizlik, Nobel Barış Ödülü'nü hak edecek bir tarzda yürümüştü. Ancak bunu millî bir mutabakata taşıyamadı Yemen. İç savaşa ve nihayet dış müdahaleye maruz kaldı.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in 2015’ten beri süren haksız, 'savaşı durdurma ve diyalog kapısını' aralama çağrısının ardından öldürülmesi Yemen’i ve bölgeyi yeni bir kaosa sürüklemiştir.

Ali Abdullah Salih, 1978’den itibaren Yemen’de yaşanan her süreçte, bütün yerel ve uluslararası pazarlıklarda vardı. Arap Baharı ile birlikte devre dışı kalmasına rağmen kabilesine ve taraftarlarına dayanarak etkisini devam ettirebildi. Geçmişte muhalefet ettiği Husiler ile ittifak ederek, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyona karşı direncin uzamasına, ve diğer bir görüşe göre İran’ın bölgedeki etkisinin devamına neden oldu. Ancak, barış çağrısı yaptığı günün ertesinde öldürülmesi tesadüfi değil, dikkat çekicidir. Kimileri buna,'su testisi suyolunda kırılır' yorumu yaptılar ise de bu külliyen batıl bir düşüncedir. Zira Yemen’de çatışan taraflar ve koalisyonun bütün ülkeleri ile pazarlık yapabilecek yegane kişi yine Ali Abdullah Salih idi.

Osmanlı'dan Günümüze Yemen Kan Ağlıyor

Osmanlıların Yemen’den çekilmesi üzerine Zeydilerin lideri İmam Yahya -Güney Yemen hariç- ülkenin bütününde söz sahibi oldu. Bu tecrübe Sünniler ile Zeydilerin dışarıdan kontrol eden bir güç olmadan beraber yaşayabileceklerini gösterdi. Ancak İmam Yahya’nın 1948’de bir suikastta öldürülmesinin ardından Yemen yeniden dış müdahalelere açık hale geldi. 1962 yılında Yemen’de cumhuriyetin ilan edilmesi; 1967 yılında Güney’de Yemen Arap Halk Cumhuriyeti’nin kurulması müdahaleleri bitirmedi.

Soğuk Savaş yıllarında da Yemen, ABD-Sovyetler Birliği rekabetini sert bir şekilde yaşadı. Bu rekabet hem iki Yemen arasındaki sorunları derinleştirdi ve hem de yeni bölgesel sorunları doğurdu.

1990’lı yılında Yemen yeniden bütünleşerek bölgesel dengelerde de yeni bir siklet merkezi oluşturmaya başladı. Bu durum ne bölgesel güçlerin ne de küresel güçlerin hoşuna gitmedi. Olanlar da bundan sonra oldu. Yemen’in ulaşılmaz bölgelerine el Kaide yerleşirken, Kuzey’de küçük bir bölgeyi kontrol eden Husiler harekete geçti/geçirildi ve bugünkü savaşın gerekçeleri yaratıldı. Yeni silah teknolojilerini denemek isteyen silah tüccarlarının teşviki ile 2015’te başlayan savaşın başını çeken Suudi Arabistan hiçbir ilerleme kaydetmediği gibi, Yemen’de büyük bir insanlık dramına sebep oldu.  Büyük prestij kaybedip, ekonomisi sarsılan Suudi Arabistan, geçen ağustos ayından beri koalisyonun arkasındaki en ısrarcı güç olan BAE’nin itirazına rağmen savaşı sonlandırmak istiyordu. Ama bu talebin de Yemen tarafından gelmesini arzu ediyordu.

Ali Abdullah Salih’i Kim Öldürdü?

Ali Abdullah Salih, ölmeden bir gün önce Husiler ile olan ittifakını sonlandırarak savaşı bitirme isteğini taraflara duyurdu. Muhtemelen bu girişimini Suudiler destekliyordu ve bundan çoğunlukla Riyad’ta yaşayan Yemen Cumhurbaşkanı El Hadi’nin de haberi vardı.

Peki, bu girişim mümkün mü idi?

Ali Abdullah Salih’in bu açıklamasını Yemen’e karşı koalisyonu oluşturan Körfez İşbirliği (KİT) ülkelerinin zirvesinden birkaç gün önce yapmış olması bunun tartışılmasını istediğini ve bir umut beslediğinin gösteriyordu. Fakat o, öldürüldü ve bu girişim de akîm kaldı.

Peki, kim kazandı? Okuyucularım komploya fazla yer vermediğimi bilirler. Ama soru sormayı severim:

Husiler savaşı başlatmadıklarını söylüyorlar, dolayısıyla kendilerinin savaşı durdurmayacaklarını varsayabiliriz. Nitekim bu girişimden hoşlanmadılar. Fakat geçiş döneminde önemli bir aktör olan Salih’in ölüsüne değil, daha çok dirisine ihtiyaçları vardı.

İran bu savaşın hayaletidir. Husilerin destekçisidir fakat iddia edildiği kadar işin içinde olduklarını farz etmek doğru değildir. İran bitecek savaşlardan ziyade, içinde olduğunu hissettirdiği süren savaşlardan hoşlanır. Dolayısıyla bu savaşın bitmesi ve dikkatlerin doğrudan kendisine çevrilmesi işine gelmez.Suudi Arabistan ise savaşın bitmesini içten içe istediğini ve KİT toplantısında da konu edeceğini var sayarsak, acaba Ali Abdullah Salih’in öldürülmesinin arkasında bölgede cürmünden büyük işler yapmaya kalkan başka bir ülke mi vardır?

Zekeriya KURŞUN
http://www.mirathaber.com/zekeriya-kursun-yemende-ekip-kuduste-bicmek-115-2551y.html


Back To Top