19 Ocak 2019 Cumartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Zelzele suresi fehmettiğimiz zihinsel gönül okumalarımız

Sohbeti Kur'an olanın yolu aydınlık olur:

Tefsirlerde rivayete konu bir sahabenin zilzal suresini öğrendikten sonra Peygamberimize hitaben başka bir sure öğrenmeyeceğini söyleyerek bulunduğu mekandan ayrılışının akabinde Peygamberimizin (a.s) O kimseyi kurtuluşa eren bir kimse olarak nitelemesi; Samimi bir Müslümanın kurtuluşuna ömür boyu öğreneceği tek bir surenin dahi yeterli olabileceği;
Zelzele suresi fehmettiğimiz zihinsel gönül okumalarımız
İnsanoğlunun İlahlık mücadelesi Allah'ın cc koyduğu yasalar çerçevesinin ötesine geçemeyeceğinden sonuç itibariyle tarihte boşa çıkmıştır. Günümüzde ve gelecekte de benzer denemelerin akıbetinin boşa çıkacağı;

"Sahiplik" duygusundan ve amacından "emanetçiyim" deyip kurtulmadıkça Kişide ahret inancının kalbî değil lafzî olacağı;

Şehadet aleminin "emanet", gayb aleminin de "sahiplik" kavramıyla izah edilebileceği, bilinen ve bilinmeyen tüm mevcudatın ise mutlak ve tek sahibinin de Allah cc olduğu;

İzahı ve keşfi mümkün olan zihnin düşünebileceği ve hayalini kurabileceği her ne varsa gaybi bir konu olamayacağından; Gaybi konuların sadece Allah cc katında olduğunu bilmek gerektiği;

İnsanoğlunun ulaştığı ve ulaşacağı bilgi ve keşiflerin hiç biri gayb alemi ile ilgisinin bulunmadığı ve bulunamayacağı;

İnsanoğlunun öldükten sonra yeniden yaratılışta ki süreçte yeryüzünün ahiret alemi ile ilgili gerekli ham maddesini bünyesinde taşıdığı;

Yeryüzünün yaşayacağı kıyamet sarsıntısının yeniden yaratılışı tetikleyeceği;

Yeryüzünün yeniden yaratılışının mevcut bildiğimiz özelliklerinden farklı bir şekilde yaratılacağı;

İnsanoğlunun doğumu, ölümü ve ölümünden sonra ki sürecine benzer bir süreci yerküremizin de yaşayacağı;

Yazının devamı için »»


Fehmi YAĞLI
http://www.mirathaber.com/zelzele-suresi-fehmettigimiz-zihinsel-gonul-okumalarimiz-14-4158h.html


Back To Top