Avrupalılar ne der

Yapılan kapsamlı araştırmada Avrupa’da halkın Müslümanlara karşı önyargıları, dinlere inançları incelendi, sapıklara bakışı değerlendirildi

Tanınmış İngiliz araştırma şirketi Pew Research’ün Avrupa’da 50 bin kişi üzerinde yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yarıdan fazlası ve Batı Avrupa’da yarıdan biraz azı Hristiyan olmayan birini ailelerinde görmek istemiyor. Bu oran Yahidilere karşı düşmekte Müslümanlara karşı olunca daha yükselmekte. 

En çok Müslüman karşıtlığı Ermenistan’da saptandı. Ailesinde bir Müslümanı kabul edebileceğini söyleyen Ermenistanlılar %7. Ermeniler Yahudilere %28 ile daha hoşgörülü  En az Müslüman karşıtlığı %88 farketmez diyenlerle Hollanda’da. Hollandalılarda Yahudi biri aileme girebilir cevabı verenler %96 ile daha yüksek. 

Batı Avrupa’da Müslüman karşıtlığının daha az olmasının nedeni, dini bir kimliği kaale almamalarından. 

Yapılan araştırmada Orta ve Doğu Avrupa’da dinin daha çok milli kimliğin parçası görüldüğü saptanıyor. Batı Avrupa’da din daha az önemli. Buna rağmen inanç olarak eski komünist ülkeler daha zayıf. Çek Cumhuriyetinde her beş kişiden dördü ateist. 

Diğer ilginç bir nokta Batı Avrupa’da hemen her ülkede çoğunluğun homoseksüellerin evlenme ve çocuk evlat edinme haklarını kabullenmesi. Bu bir kuşak önce yapılan araştırmalarda neredeyse yok gibiydi. Sihirli bir değnek 200 milyon insanı bir nesil içinde eşcinselliğin normalliğine ikna etmiş. 

Kuşkusuz bu sihirli değnek medya, sanat dünyası ve homoseksüel örgütleri. Homoseksüel örgütler, sistematik kampanyalarla, siyasi parti ve dini gruplara sızarak, polis ve yargıda etkinleşerek, sanat dünyasını yöneterek Avrupa’daki en güçlü şebeke oldular. Tabii bu uzun yıllara yayılan şeytani planlar ve finansmanla gerçekleşti. 

Avrupa’nın sadece elit kesimleri değil, genel toplumu da hızla Allah inancını ve kendi dinlerini reddettiklerini, bunun yerine sapıklığı kabullendiklerini görüyoruz. Daha önce Evrim’e inananların haritasıyla örtüşüyor. Yani Allah’ı reddetmek, evrimcilik ve homoseksüellik genelde aynı paketin içinde geliyor. 

Öte yandan Türkiye’de homoseksüelliğin hızla örgütlenmesi ve yayılmakta olan dinsizlik düşünüldüğünde, her konuda izlediğimiz Batıyı bu gidişimizle yakın zamanda yakalayacağımız açık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir