Gençlerimizin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne Olan Borçlarının Silinmesi

Ali Rıza Demircan

Devlet vatandaşı için vardır. Devlet doğrudan ve dolaylı vergiler yoluyla vatandaştan aldığı gücü, yine vatandaşlar lehine kullanır. Halka, sanayiciye, esnafa, çiftçiye ve sair sosyal kesimlere verilen faizsiz krediler, yapılan arazi tahsisleri ve burada zikredemediğimiz birçok yardım türü bunun için gerçekleştirilmektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla iade edilmek üzere lisans ve lisan üstü öğrencilerine verilen krediler de gençliğimize yardım amaçlıdır.

Şu son günlerde Devletimiz pek çok defa yaptığı gibi vatandaşın resmi kurumlara olan vergi borçlarını yeniden yapılandırmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na borçlu olan gençlerimiz bu KYK borçlarının ağırlığı altındadır.

Vatandaşların vergi borçlarını, faizlerini silerek yapılandıran Devletimiz, gençlerimizin KYK borçlarını da silebilir. Henüz ağırlığı devam eden Covid-19 pandemi şartlarında iş bulmak, iş kurmak, evlenmek ve fakir ana babasına yardımcı olmak durumunda olan ama pek çoğu işsiz olup ailelerinden yardım almak konumlarını sürdüren gençlerimizi anlamalı, sıkıntılarını gidermeli ve onurlarını korumalıyız. Hulasa gençlerimiz geleceğimizdir. Onları, devletin güçlü koruması altına alabilir, KYK borçlarının bütününü veya bir kısmını silebiliriz.

Ödenme zorluğu çekilecek devlete ve şahıslara olan borçların silinmesi, Rabbimizin de buyruğudur O şöyle emir buyurmaktadır:

“Borçlu güç durumda ise, rahatlayıncaya kadar ona bir vade verin; eğer bilge kişilerden iseniz anlayacağınız üzere karşılık beklemeden borcu bütünüyle silmek ise sizin için pek hayırlı olacaktır.
Allah’a döneceğiniz, sonra herkesin
( karşılık beklemeden borcu bütünüyle silmek dâhil) kazancının kendisine eksiksiz geri verileceği ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı Kıyamet Günü’nü de aklınızdan çıkarmayın.” (Bakara 2/280)

Gençlerimizin KYK borçlarının silinmesi, onların sıkıntılarına tanık olan ve halk kesimini oluşturan bizlerin de talebidir. Gençlerimizin ve halk olarak bizlerin de katıldığı bu KYK borçlarının silinmesinin devletimize büyük bir yük oluşturmayacağı ve kabul göreceği inancındayız. İlgililerimizin harekete geçmesi ve müjdeler vermesini bekliyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here