“İstiklâl Cihâdımız”da sarıklı kahramanlar

Değerli okuyucularımın da bildikleri gibi, biz sık sık yakın tarihimizden bahsettiğimiz yazılarda, 1839’u başlangıç kabul ederek, konulara, yaklaşık iki asırlık devre içindeki yorumlarımızla yaklaşıyoruz.

Yakın tarihte, bu 2 asırlık (179 senelik) devre içinde, bir gazeteci, muharrir, araştırmacı olarak “nisbeten yazabildiğimiz sâhâ” 1839-1919 devresidir. 1919’dan sonraki zaman dilimi, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen, rastlanmayan korkunç boyutlardaki bir anti-liberal, anti-demokratik, millete yabancı militarist, genellikle fanatik bir “yasakçı zihniyet”in baskısıve bu zihniyetin zulmüne temel teşkil eden bir takım mezuatın varlığı sebebiyle, hür, serbest, objektif, ilmi ve dürüst bir zeminde yazılamıyor, konuşulamıyordu. Günleri aylar, yıllar geçiyor. Küçükler büyüyor. Gençler olgunlaşıyor. Olgunlar yaşlanıyor. Nesiller, nesilleri kovalıyor. Ama biz, millet olarak şu son 179 senemizi didik-didik inceleyemiyorduk. Çocuklarımıza yepyeni, pırıl pırıl bilgiler, yorumlar, tesbitler, tahliller sunamıyorduk. Görüş ve fikir ufuklarını genişletemiyorduk.

Yazının devamı için »»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir