DOĞU PERİNCEK MÜSLÜMAN MI OLMUŞ?

Sevgili Peygamberimizin sahâbilerinin çoğunluğu zulmet ve zulüm içeren Şirk düzeni içinden geldiler. Allah kendilerinden razı olsun Hz. Ömer ve Halid b. Velid gibi bir çok sahâbinin Peygamberimize kılıç çeken putperest kökenli  olduklarını  hatırlayalım.

İslâm’a Geçişler Doğaldır

İslâm’ın vazıı/yasa koyucusu insanın haliki olan Allah olduğu için Kur’ân merkezli İslâm ile erozyana uğramamış insan doğası her alanda örtüşür. Bu sebeple her batıl inanç sistemi ve beşeri ideolojiden İslâm’a gelişler olabilir. Kökeni ve saldırganlığı ne olursa olsun yürekten inanarak bilgi ve bilinçle İslâm’la kucaklaşan her insanın hidayeti bizi mutlu eder. Çünkü yeni bir mümin kardeş kazanmış oluruz.

Doğu Perincek’le Görüşme

Mehmet Koçak ve Mustafa Armağan Doğu Perincek ile görüşürler. Mehmet Koçak 20 Ekim tarihi Yeni Akit’te yayınlanan yazısında Doğu Perincek’in “Ben Ateist değilim, Müslümanım” dediğini yazar.

Doğu Perincek’i 40 yıldır tanıdığım için habere pek inanamamakla birlikte mutlu oldum. Çünkü tarihte ve günümüzde azgınlaşmış nice kâfirin Müslüman olduğunu biliyoruz.

Haber, Doğu Perincek canibinde kabul görmedi, yergi sebebi oldu. Bunun üzerine Doğu Perincek Aydınlık gazetesinde 25 Ekim tarihli bir yazı kaleme aldı. ”Ateizm, Bilimsel Sosyalizm,İslamiyet, Hz Muhammed, Ümmet ve Millet” başlıklı yazısında ” Müslümanım “demedi. Ateist olmadığını beyanla “Bilimsel sosyalistim” deyi verdi. Yani dolaylı olarak “Müslüman değilim” dedi.

Biz iyi niyetli olduğumuz için Dinimizle ilgili müsteşrik mantığı ile dile getirilen doğruları hemen imana tahvil ederiz. Yazarını bağrımıza basarız. Doğu Perncek’in adı geçen makalesi de bu türden…okuyalım:

Hazreti Muhammed’in Medeniyet Devrimini inceleyen yazılarımda hep vurguladım: Ümmet, medeniyet devriminin kavramıdır. Hazreti Muhammed, kervanların basılmasını ve kabilelerin birbirini yağmalamasını yasakladı, kabileler arası savaşlara son verdi, Arap Yarımadası’ndaki kabileleri birleştirdi. Böylece ticaret yollarının ve özel mülkiyetin güvenliğini sağladı ve kabile toplumundan çıkışta ekonominin gelişmenin en temel koşulunu yerine getirdi. En önemlisi bu büyük devrimi hukuka kavuşturarak ve devlet halinde örgütleyerek kurumlaştırdı.

Ümmet, bilindiği gibi Arapça “âm”, yani halk sözcüğünün çoğuludur, halklar anlamına geliyor. Ümmet, kabileleri birleştiren ve devlet nizamının kurulmasına hizmet eden içeriğiyle kabile toplumundan çıkışta devrimci bir rol oynamıştır.”

Yanlış Var da İslâm’a Delalet Eden Delil Yok

Önce yazıdaki önemli bir yanlışı tashih edelim. Aynı iman ve ideal etrafında birleşenler anlamına Ümmet sözcüğü çoğul değil tekildir. Çoğulu da Ümem’dir. Gel de bunların bilimsellik iddialarını kabul et.

Yukarıda nakledilen paragrafta ve anılan yazının diğer bölümlerinde İslâmî imana delalet eden en ufacık deli/karine yoktur. Kaldı ki açıkça ve niçin Müslüman olduğunu beyan etmedikçe ve namaz kılıp zekât vermedikçe yani Hak ve Halk adamı olduğunu açıklamadıkça Doğu Perincek gibilerin Müslüman oldum demeleri de yeter değildir. Rabbimiz Kur’ân’da şöyle buyurur:

Putperestliğin içinde olanlar tövbe eder ve namaz kılıp zekât verirlerse ancak o zaman dinde kardeşleriniz olurlar. Bilen topluluklar için âyetlerimizi işte böyle açıklıyoruz.” (Tevbe 9/11)

Doğu Perincek gibi kadim temelli modern putperestlik olan laisizm ve bilimsel sosyalizm bağlılarının  imanlarını âyette açıklanan şekilde fiilen kanıtlamaları gerekir.

 Değiştirilmedikçe Geçmiş Hali de Gösterir

1987 yılıydı. Doğu Perincek’in çıkardığı 2000’e Doğrudergisi “İslâm ve Şiddet”başlığı ile çıktı. Baştan aşağı iftira ve kasıtlı düşmanca yorumları içeren tam bir gavurluk örneğiydi. Camiamız sessiz kalmıştı. Uzunca bir tenkid yazısı kaleme aldım. Dönemin Fehmi Koru yönetimindeki Zaman Gazetesinde beş günlük seri halinde yayınlandı.

Bu tenkidim güncelliğini koruduğu için Mirat Haber’imizde yeniden yayınlayacağız.

 Birileri çıkıp şöyle diyebilir. Aradan kırk bir yıl geçti. Doğu Perincek değişmiş olamaz mı. Elbete olabilir. Ama bu uzun süreçte İslâm’a evrildiğini biz göremedik, duyamadık. Mehmet Koçak’ın haberi ne olacak denilebilir de oda tekzip edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir