Osman Müftüoğlu hocamız da gerici mi yoksa!

Ali Rıza Demircan

Hürriyet’te 5 Nisan 2021 tarihli yazısıyla 4823. yazısını kaleme almış olan Osman Müftüoğlu hocamızı ara sıra okuduğum olur. Pek çok ilahiyat akademisyeni gibi İslâm’a, bütünlüğü  içinde inanıyor değilse de – yazılarından edinebildiğim ilmi kanaatime göre- imanlı insandır.

Mahalle baskısı sebebiyle olacak zaman zaman ettiği ölçü dışı laflar sebebiyle kendisini eleştirdiğim olmuştur. Ama İstanbul beyefendisi bilge kişiliğine saygımı korumakta olduğumu  ifade edebilirim.

Hocamız bu son yazısında, geleneksel Müslümanlık tarafı mı galebe çaldı, yoksa ilmî bir tercihle Kur’ânî ifade yönteminden mi yararlandı bilemiyorum, yazısına beslenme zararları diyecek yerde “Beslenme Günahlarında İlk 5, Beslenme Günahlarında İkinci 5” başlığını atıvermiş, yani zararları ifadesi yerine günahları ifadesini kullanmış.

 “Zararları” yerine “Günahları” ifadesi, Rabbimizin, Hz. Muhammed aracılığı ile insanlığa  gönderdiği son yasalarını içeren  Kur’ân-ı Kerîm’de kullandığı bir ifade biçimidir.

Bakara sûresinininin 219 ayeti incelendiğinde bu hakikati öğrenebiliyoruz. Bu âyette şöyle buyrulmaktadır:

“Sana  şarhoşluk veren içkiler ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de “büyük bir günah” ve insanlar için bir takım “faydalar” vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini/harcayacaklarını sorarlar “İhtiyaç fazlasını” de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.”

Görülüyor ki Rabbimiz “faydalar” karşılığında “zararlar” kelimesini  değil de  orjinali İsm olan “günah” kelimesini kullanmaktadır.

Buradan hareketle -istisnaları olabilirse de- bütün zararlılar günahtır, tüm günahlar da zararlıdır, diyebiliriz. Ama  günahların zararları  maddî ve manevî,  ferdî ve sosyal, ahlâki ve ekonomik gibi değişik türlerden olabilir.

Kur’ân’da muhtelif günahlara farklı isimler  verilmesi değişik zararlar içermelerindendir. Cuma Mesajları isimli eserimizden bir alıntı ile konuyu açalım:

[Cehennem ateşi dahil değişik azaplara uğratabilecek günahlara Kur’ân-ı Kerim’de ve Nebevî Sünnet’te genel nitelikli isimler verilmektedir.

Münker, fahişe, vizr, ism, küfür,  zenb ve seyyie bu isimlerin başlıcaları ve en çok kullanılanlarıdır.

Günahların Anlamı

Günahlara bu isimlerin verilmesi hiç şüphesiz manaları sebebiyledir. Yukarıda verilen sıra takip edilerek bu kelimelerin sözlük anlamlarını incelediğimizde şu anlam tablosu ile karşılaşıyoruz:

“Sağlıklı aklın çirkinliğine hükmettiği iş, aşırı derecede iğrenç söz, gelişimi engelleyici ağır yük, hayırlardan geri bıraktırıp bunalımlara iten ve başkaları tarafından bilinmesi istenmeyen amel, gerçeği karartan ve varlıklardaki ilâhî gücü ve evrensel egemenliği örten tavır, ayıplanmayı ve geri itilmeyi gerektiren fiil, insanı üzen ve utanç duyuran eylem…” İslâmî yasaklar işte bu anlamları taşımaktadır.

Alkollü içkiler, domuz eti, leş ve sıhhatimizi zedeleyebilecek her türlü maddeler gibi gıda; israf, karaborsacılık, kumar ve faiz gibi sosyal nitelikli haramları-yasakları tek tek inceleyelim.Rüşvet, hırsızlık, baskı, işkence, yaralama, öldürme, zina ve yalancılık gibi hukuki; gurur, kin, gösteriş ve hased gibi rûhi günahları birer birer tetkik edelim.

Bu aktif günahlardan her birinin sunduğumuz karanlık anlamların bir veya birkaçı ile özdeşleştiğini göreceğiz. Namaz, zekât, adâlet ve sözleşmelere bağlılık gibi ilâhî vazifeleri yapmamadan ötürü oluşan pasif günahlarda da aynı olumsuz anlamları izleyebiliriz.

İslâm yasaklarda değinile olumsuz anlamların    görülüp izlenmesi tabiidir. Çünkü günah doğurucu yasakları koyan Allah’tır. Bütün yüceliklerle vasıflı olup, tüm eksikliklerden beri olduğu için O, sınırsız bilgisi ve sonsuz lutûfkârlığını yansıtırcasına bizlere yalnızca olumsuzları haram kılmıştır. Bir diğer ifadeyle, çirkin ve zararlı işleri yasaklamış, insanın insanı sömürmesi ve âciz bırakmasına sebep olacak utanç verici ve geriletici eylemleri haram kılmıştır.”] (Ali Rıza Demircan, Cuma Mesajları, Beyan yayınları 2008- İstanbul)

Dönelim Osman Müftüoğlu hocamıza…Biz demeyiz de acaba Hürriyet ve kenarı mahallelerden, attığı “Beslenme Günahlarında İlk 5, Beslenme Günahlarında İkinci 5 ”  başlıklarından ötürü Osman  Müftüoğlu Hocamız da Gerici mi Yoksa! diyen olur mu? Olsa da önemi yok. Çünkü oralarda görüşleri kayda değer rical-i hakikat yok gibidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here