Mirat Haber’den: 27 Mayıs Darbesi ve bugün

Mirat Haber Ajansı

Mustafa Kemal’in Türkiye’nin yönetimini devralması ve askeri bürokrasiyi tamamen Fevzi Çakmak’a devretmesiyle Osmanlı tarihi boyunca var olan ve özellikle Jöntürklerle zirvesine çıkan darbeler dönemi de 40 yıl boyu sona ermişti. Fevzi Çakmak orduya tam hakimdi, İsmet Paşa’nın da pek hayranı sayılmazdı ama idareyi Atatürk’ten sonra kendi devralabilecekken sivil-asker ayrımını desteklemeye devam etti, İnönü döneminin başlamasına izin verdi. Cumhuriyet döneminde büyüyen gençler bu nedenle darbe diye bir kavramdan habersizdi, darbeleri tarih kitaplarında duyarlar ama geçmişe ait padişahlık kadar eski bir kavram sayarlardı. 

Bu nedenle 27 Mayıs 1960 sabahı radyosunu açıp Albay Alpaslan Türkeş’in gür sesiyle “NATO’ya CENTO’ya bağlıyız” mesajını duyanlar, yaşamları boyu bu şoku taşımaya devam ettiler. O sabah, Bilim kurgu filmlerinden bir uzaylı istilası gibiydi. 15 Temmuz’un 15 kat fazlası şaşkınlıktı. Asker ve siyaset: ikisi birlikte duyulmamış şeydi.

27 Mayıs, Demokrat Parti iktidarına karşı yapıldı. Darbeciler İngiltere ve Amerika istihbaratları tarafından kurulmuş Derin Devlet’ti. Buna Gladio, Genelkurmay Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla, Ergenekon gibi adlar da verildi. Cunta NATO destekli, en üst rütbesi albay olan, binbaşılar, yarbaylar ve genç subaylardı. Sonradan sembolik olarak Cemal Ağa’yı orgeneraldir diye vitrine koydular. Menderes seçimlere gideceğini İzmir Mitinginde açıklayınca aceleyle o Ankara’ya dönmeden NATO’dan darbe emri geldi.

Tecrübesiz cunta subayları Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu gibi Masonik elitlerle toplantılarında “size  inanmıyoruz, size îman ediyoruz” dediler. Başta Demokrat Parti’siz bir seçim yapıp, kimseyi asmayıp darbeyi bitireceklerini sanan Türkeş gibi subaylar, cuntadan tasfiye edildi, sürüldü. Ardından da idamlar geldi.

Bunun nedeni Menderes”in giderek bağımsızlaşan, Batı’ya kafa tutan, Derin Devleti de, kontrgerillanın gömülü silahlarını da, Kıbrıs Türk güçlerini de millileştirme politikasıydı. Amerika’ya rağmen Rusya’dan teknoloji alım anlaşmaları da bunun tuzu biberi oldu.

Bugün de Tayyip Erdoğan’a benzer hain planlar yapılmaktadır.

Buna karşı uyarıyoruz, uyardık, cumhurbaşkanımızın millileşme siyasetinin, demokrasinin yanındayız.

Rahmetli Menderes, nur içinde yatsın, bir hata yaptı. İngiliz Amerikan Gladio derin devletini dengelemek için sert tedbirler aldı. Giderek otoriter bir dil kullandı. Yasal prosedürler hep CHP kadrolarınca, derin devletin bürokratlarınca yavaşlatılınca, onların çevresinden dolandı, gücünü artıran yeni yasalar çıkardı.

İngiliz-Amerikan derin devlet darbeleriyle mücadele ederken en büyük güç hukuktur, demokrasidir, güçler ayrılığıdır, halkı idari süreçlere sokmaktır, şeffaflıktır, 16 Temmuz ruhudur.

Hukukta kolay çözümlere başvurmak, sistemin etrafından dolanmak, karanlık güçlerle uzlaşmak, onun adamı bunun kadrosu diye bürokraside kısa yollar izlemek, hele hele derin devleti kullanmak, Türkiye’yi sömüren hain güçlerin ekmeğine yağ sürer.

Darbecilerin panzehiri milli iradedir, adil yönetimdir. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here