Yalan kâfirliğe ve cehennem’e de götürebilir

Mümin de yalan söyleyebilir ama yalancı olarak vasıflandırılabilecek şekilde yalancı olabilir mi? Peygamberimiz, imanını koruduğu sürece olamayacağını beyan etmiş olmaktadır. Peygamberimiz “Mümin, insanların elinden ve dilinden korunabildiği kişidir” buyurmakla da aynı gerçeğe işaret buyurmuşlardır. Çünkü dilden kaynaklanabilecek şerlerin başında yalan gelmektedir. Yalan kötülüklere eşit olduğu için Cehennem’e götürebilir. Peygamberimiz buna işaretle şöyle buyurur:

“Aman, yalandan sakının. Yalan, fücûra götürür. Fücûr ise ateş azabına sürükler.”

Fücûr bir Kur’an kavramıdır. Bu kavramla aklınıza gelebilecek haramları çağrıştırabiliriz. Peygamberimiz de bu kavramı kullanarak “Yalan sizi Fücûr’a götürür” derken” yalan sizi diğer bütün haramlara ve haramlar da ateşe sürükler” buyurmuş olmaktadır.

Peygamberimizin bütün sözleri ve davranışları Kur’an’la irtibatlıdır.Ne buyuruyordu Peygamberimiz?

“Fücûr sizi Cehennem’e götürür.”

Bakınız Kur’ân’ın İnfitar sûresine 13. Ve 14. âyetlerinde de ne buyruluyor:

“İyiler Naîm Cennetleri’ndedir, fücûra bulaşan fâcirler de Cehennem’dedirler.”

Yazının devamı için »»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir