Kur’an Bilgisi: Ahiret Hayatı III

Gerçek müminlerin kabirlerinden çıkışı ve Mahşer’e gelişi, Kâfirler ve Münafıkların gelişi gibi korku ve dehşet içinde mi, yoksa güven içinde mi olacak?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Güven içinde olacak. Sanı yüce olan Allah’ımız şöyle buyurur: “ yetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde, ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa Kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın! Kuşkusuz O, yaptıklarınızı görmektedir.” (Fussılet 41/40)

Hz Adem’den Kıyamet Günü’ne kadar yaşamış bütün insanlar ve cinleri kabirlerinden kaldırılacak ve sorgulanmak üzere Mahşer alanına sevk edilecektir. Mahşer Nedir?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Mahşer, dağları ve engebelerinden arındırılacak yeryüzünün dümdüz ve muhteşem bir mahkeme alanına dönüştürülmesidir; (Tâ-Hâ, 105-107) Bütün i insanların ve cinlerin yargılanmak üzere bu mahkeme alanında toplanmalarıdır. Rabbimiz şöyle buyurur: “O gün bütün ümmetleri diz çökmüş görürsün. Her Ümmet Amel Kitabı’nın başına çağrılır. O gün yaptıklarınızın karşılığını bulursunuz. Onlara ‘bu Amel Kitabı size gerçekleri dile getirecek Kitabımızdır. Biz sizin bütün yaptıklarınızın birer kopyasını çıkartıyorduk,’ denilecek.” (Casiye 45/28,28)

Hiçbir kişi unutulmaksızın tek tek bütün ergin ve iradeli insanlar ve cinlerin bir araya getirileceği Mahşer’de sorgulama nasıl ve ne şekilde olacaktır?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Her bir kişi için ergenlik sonrası bütün iradeli hayatını kapsayacak şekilde hazırlatılan ve Kur’ân’ın el-Kitab dediği hayat filminin ortaya konulup kişiye bizzat okutulup izletilmesi yoluyla olacaktır. ( Kehf,18/ 47-49; İsra 17/14)

Kur’ân’ın el-Kitab dediği hayat filmini kim, kimler için nasıl hazırlıyor?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Bizimle beraber olan özel vazifeli yazıcı ve görüntü alıcı melekler, sesli ve görüntülü olarak hazırlıyor Rabbimiz şöyle buyuruyor: . “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var, Değerli yazıcılar/kayda ve görüntüye alıcılar var, Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.” (İnfitari 82/ 10-!2) “Yoksa onların gizlediklerini ve gizli-gizli konuştuklarını işitmedik mi sanırlar? Hayır, yanlarında bulunan elçilerimiz, onların ne dediklerini, yazmaktadırlar.” (Zühruf 43/80)

Rabbimiz tarafından görevlendirilen melekler tarafından hazırlanan ve kişilerin yargılanmasında esas olacak el-Kitab denilen hayat kitabı, bir diğer anlatımla hayat filmi, hangi konuları içermektedir ve okuyup izlediklerinde kişilerin tavırları ne olacaktır?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Özgür irade ile yapılan küçük veya büyük, şer veya hayır her söz, davranış ve işi içine almaktadır fakat günahkârlar basıp okuyup izlediklerini feryadı basıp kabul etmeyecektir. Şanı yüce olan Allah’ımız Rabbimiz şu açıklamayı yapar: “Amel Kitabı (Hayat filmi) ortaya konulmuştur; artık Mücrimlerin; inkarcıların / azgın günahkarların, o Kitap’ta olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. “Eyvahlar bize, bu Kitab’a ne oluyor ki, küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp dökmüş?” derler. Böylece yapıp ettiklerini önlerinde hazır bulacaklardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf 18/49)

Kur’ân’ın el-Kitab ismini verdiği hayat kitaplarını/hayat filmlerini okuyup izlediklerinde feryadı basıp “Bu Kitab benim hayat kitabım” değildir diyeceklere ne yapılacak?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Ağızları mühürlenip yapıp ettiklerine elleri konuşacak ve ayakları tanıklık edecek. Rabbimiz şöyle buyurur: “O gün ağızlarına mühür vuracağız, fakat elleri dile gelecek ve ayakları (hayatta iken) yapmış oldukları her şeye tanıklık edecektir.” (Ya-Sîn 36/65)

“ el-Kitap olan hayat kitabını oku/izle. Hesap görücü olarak sen kendine yetersin,” denilerek okutulup izletilecek el-Kitab olan hayat kitabımız yani hayat filmlerimizdeki sözlerimiz, davranışlarımız, işlerimiz ve ilişkilerimiz nasıl değerlendirilecek?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Mahiyetini hiç mi hiç bilmediğimiz ama en küçücük şerlerimizi ve hayırlarımızı bile en ince ayarda tartacak terazilerle tartılıp değerlendirilecek. Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kıyâmet Günü (öyle doğru, öyle hassas) adalet terazileri kurarız ki, hiç bir kimse en küçücük bir haksızlığa uğratılmaz; bir hardal tanesi kadar bile olsa, (iyi ya kötü) her şeyi tartıya sokarız; hesap görücü olarak Biz yeteriz.” (Enbiya 21/47)

Kur'an Bilgisi: Ahiret Hayatı III
Başlangıç Düzey Bilgi

Genel Düzey Bilgi

Üst Düzey Bilgi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here