Sporun Seyircisi Olmak

Spor yapmaya ilişkin Kur’ân ve Sünnet kaynaklı bazı özel şartlar var mıdır?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Kur’ân ve Sünnet kaynaklı bazı genel nitelikli şartlar vardır. Kur’ân ve Sünnet kaynaklı bu şartları şöyle özetleyebiliriz: Sporumuz namaz ve oruç ibadetine mani olmamalıdır. İslâmi örtünme kuralları ihmal edilmemelidir. Zaman ve işgücü israfına da sebep olunmamalıdır. Yapılan sporun kuralları dışına çıkılarak karşı oyuncuların yaralanmasına, sakatlanmasına sebep olacak davranışlar yapılmamalıdır.

Sporla ilgili görülen İslami kurallar sporun yapıcısı olmakla alakalıdır. Sporlara seyirci olmak caiz midir?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Oynanması caiz olan spor dallarının izleyicisi olmak da caizdir. Peygamberimiz döneminde müminler, yapılan örneğin atıcılık ve at ve deve yarışlarını Peygamberimizin bilgisi altında izlerlerdi.

Sporlara seyirci olmanın gerektirdiği şartlar var mıdır?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Bazı şartlar vardır: Kur’ân ve Sünnet’in yasak kapsamında olan bu şartların başlıcaları şunlardır; sporculara ve takımlara küfürler etmemek, hakaretler savurmamak, yerici sloganlar atmamak ve erkekler olarak İslâmî ölçülere aykırı giyimli kadın sporcuları izlememektir.

Sporlara seyirci olmanın bir şartının da erkekler olarak İslamî ölçülere aykırı giyimli kadın sporcuları izlememektir. Bu konuya örneklerle açıklayabilir miyiz?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Konuyu ayrıntılı bir şekilde açıklayabiliriz: Bayan sporcuların seyirciye dönük yüzme, atletizm, basket, voleybol vb. sporları İslamî ölçülere göre yarı çıplak olmaları sebebiyle izlenemez. Bayanların yaptığı bu tür sporlarda –amaç edinilmese de – bir tür çıplaklık, teşhircilik ve röntgencilik- söz konusudur. Kadınların kısacık şortlarla, kadın izleyicilere yönelik spor bile yapamazlar. Onlar kısacık şortlarla annelerinin yanında bile duramazlar. Göbek altı ile diz kapağı üstü arası kadınlar arasında da örtülmelidir. Çünkü Kur’an’ın Nûr 30 ve 31 de korunmasını emir buyurduğu Ferc üreme organları ve yakın çevresini içine almaktadır.

Spor dallarında seyirci olarak taraftarı olduğumuz takımı en büyük olarak nitelemek, rakip takımları düşman gibi görmek, onların aleyhinde tezahürat yapmak, sloganlar atmak, taraftarlığı kavgaya taşımak, galibiyetler ve mağlubiyetlerde aşırı sevinç ve elemler içine girmek… Bütün bu hareketlerin İslam açısından hükmü nedir?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Bütün bunlar doğrudan ve dolaylı haram fiillerdir. Çünkü bunlarda suizan, gıybet, iftira, sövme, aşağılama, kibir, şımarıklık, ümitsizlik gibi haramlar vardır.

Futbol yirminci asırda batıl bir din haline getirilmiştir. Bugün futbol dini diyebileceğimiz batıl bir olgu ile karşı karşıyayız. Futbol dininin tarihi dönemin Uzza, Menat ve Hubel’lerini andıran putlaştırılmış idol futbolcuları var. Stadyumlar da mabetleştirilmiştir. Milyonlar trans haline geçerek futbol izliyorlar. Futbol haberleri, programları, dedikodular vs. tam bir faciadır. Futbol artık bir spor değildir. Sanayi dalı, yatırım alanı, reklam aracı, haram kazanç vesilesi olmuştur. Futbol artık kumar sektörüdür de. Futbol çok büyük ölçüde yöneticiler ve emperyalist güçler tarafından kitleleri uyutma aracı olarak kullanılmaktadır. Ayakta uyutulan yüz milyonlar ülkelerinin örneğin faiz düzeniyle nasıl sömürüldüğünü anlayabilirler mi? Onlar dizi filmlerle inançlarımızın ve ahlâkımızın nasıl dejenere edebildiğinin farkına varabilirler mi? Hakikat bu iken futbolü meşrulaştırmak, ilgi duymak, büyük transfer ücretlerine onay vermek, sohbetlerin konusu haline getirmek caiz midir? Kişiyi günahkâr kılabilir mi?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Caiz değildir, ilgi durumuna göre günahkâr da kılar.

Bütün sportif müsabakalar ebedi hayatımız için yapmamız gereken güzel ameller yarışı içindeki küçük yarışlardır. Asıl olan ebedi hayatın kazanılması için vermemiz gereken yarıştır. Bu sebeple sportif müsabakalardan ilham alarak hayatımızı hayırlar yapma yarışı haline getirmemiz gerekmez mi?

Correct! Wrong!

DOĞRU CEVAP Hayatımızı hayırlar yapma yarışı haline getirmemiz gerekir. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurur: “Ölümü ve hayatı yaratan Allah, hanginiz daha güzel ameller yapacak diye sizi denemeye uğratmak için Yüce Allah ölümü ve hayatı halk etti.” (Mülk 2)

Sporun Seyircisi Olmak
Başlangıç Düzey Bilgi

Genel Düzey Bilgi

Üst Düzey Bilgi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here