All for Joomla The Word of Web Design

NİJERYA DEVLET BAŞKANI, HRİSTİYANLARI KORUYAN İMAMI KUTLADI

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Plateau Eyaleti’nde yaşanan çatışmalar sırasında yaklaşık 300 Hristiyanı koruyan imamı tebrik etti.

Ülkenin orta kesiminde bulunan Plateau eyaletinin valisi Simon Lalong, Nighar köyü imamı 83 yaşındaki Abdullahi Ebubekir‘in silahlı saldırgandan kaçan Hristiyanları koruduğu için, Devlet Başkanı Buharitarafından tebrik edildiğini belirtti. ValiLalong, İmam Ebubekir’in sadece Plateau Eyaleti’nde değil, tüm Nijerya’da barışın sembolü olduğu mesajını verdi.İMAMLAR SOSYAL BARIŞIN ÖNCÜSÜ OLMALIDIR

Multi-kütürel bir yapıya sahip olan Nijerya, 200 milyon insanı barındıran bir Afrika ülkesidir. Resmi dil İngilizce olmakla beraber 500’e yakın yerel dilin konuşulduğu bu ülkede 250 civarında farklı etnik grup yaşamaktadır. Bunların başında % 30 ile Hausa ve Fulani gelmektedir. 1960 yılında İngiliz sömürgeciliğinden kurtulduğu halde devlet okullarında eğitim ağırlıklı olarak halen İngilizcedir. Halkın % 50 ile % 60’ı İslâm dinine mensup olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre bu ülkede en az 100 Milyon Müslüman yaşamaktadır. Ne var ki bu ülkenin insanların % 40’ı da Hristiyan’dır. Ülke, kuzeyde Müslümanlar ve güneyde Hristiyanlar arasında âdeta ikiye bölünmüş durumda. Bunun yanında dinî ve etnik farklılıklardan ötürü değişik gruplar arasında meydana gelen çatışmalardan ötürü son yıllarda binlerce insan hayatını kaybetmiştir.

Ayrıca kendilerini ‘İslâmcı’ olarak gören Taliban yapılanmasına benzer ‘Boko Haram’ (‘Yabancı Dilde Eğitim Günahtır’ anlamına gelir) isminde terör örgüt üyeleri, 2003 yılından beri hükümet güçleri ile savaş hâlindedir. Bu ilkel örgüt, kendi fikrî çizgisinde olmayan Müslüman Hristiyan ayırımı yapmadan herkesi ‘ihanetçi’ olarak damgalayarak, onlara hayat hakkı vermemektedir.

Peygamberimizin (sav) Varisleri Olan İmamlar Barışın Öncülüğünü Üstlenmelidir

Mezkur haberde okuduğunuz gibi cesur bir imam, hayatî tehlikede olan ve bundan ötürü köyüne sığınan yüzlerce Hristiyan’ı kendi evine ve köyün camisine saklayarak korumuştur. Bu güzel davranışıyla bu imam, İslâm’ın bir barış dini olduğunu ve hangi dinî veya etnik kökenden olursa olsun, herkesin yaşama hakkının bulunduğu göstermiş oldu. İslâm’ı en doğru bir şekilde temsil etmesi gereken imamlar, bir ülkede iç barışın tesisi konusunda önemli roller üstlenebilir. Gerek tebliğ, gerekse örnek imamda görüldüğü üzere bilfiil olarak koruyucu eylemlerde bulunarak, İslâm’ın insana verdiği değeri bütün dünyaya göstermiş olurlar.

Nitekim Allah, masum sivil insanların öldürülmesini haram kılmış ve bunu en büyük günahlardan birisi olarak Kuran’da beyân etmiştir:

“Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa 'ağır bir ceza ile' karşılaşır.” (Furkan: 68).

“Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Ant olsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmiştir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır.” (Maide: 32).

Nijerya’da ortaya çıkmış olan sözüm ona bütün ‘İslâmcı’ örgüt üyeleri, bu âyetleri görmezlikten gelip çoluk çocukların hayatlarını kasteden bir yaklaşım sergilemeleri halinde Peygamberimizin (sav) Sünnetinden uzaklaşmış ve en büyük zulmü icra etmiş olur. Kim olursa olsun başkalarının canlarını kıyan, özgürlüklerini elinden alan, ahirette büyük bir azapla karşılaşacaktır. İslâm’ı silahlı eylemlerle ihya edeceğini zanneden cahil Müslümanlar, bu dine en büyük zararı verdiği gibi, ne Müslümanlar arasında, ne de Müslimlerle gayri-Müslimler arasında barışı sağlayabilir.

Velhâsıl-ı Kelâm

Peygamberimizin (sav) önderliğinde hicret sonrası bütün yerel halklarla yaptığı Medine sözleşmelerinin sosyal barışa sağladığı katkıları bilmeyen veya görmezlikten gelenler, İslâm’ı temsil etme salahiyetine sahip değildir. Farklı dinî ve etnik grupların birlikte barış ve huzur içinde yaşamalarının temel kaynağı Kuran ve Sünnettir. Ve bu doğrultuda yapılan en önemli zihnî yaklaşım da başkalarına göstereceğimiz sabır/tolerans ve merhamettir. Merhametin anlamı da başkalarının hukukuna hürmettir. Öyle buyuruyor Yüce Mevla’mız:

“Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır.” (Beled: 17-18).

Farklı bir dinden de olsa başkalarının yaşama hakkına hürmet edip onları koruyup kollayan 83 yaşındaki Nijerya’lı Abdullahi Ebubekir imam efendiyi biz de tebrik eder, Allah’tan emanet şuuruna sahip bu gibi ihlaslı ve sosyal duyarlı imamlarımızın sayısını arttırmasını dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir