Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed Vedâ Haccı’ında VI

CÂHİLİYE DÖNEMİNDE UMRE YAPILMAZDI

Peygamberimiz, İfrad veya Hacc-ı Kıran’a niyet edip de beraberlerinde kurbanlık hayvan getirmemiş olan bazı sahâbilerinihramdan çıkmamak için ağırdanaldıklarını gördü. Bu sebeple ihramdan çıkılması şeklindeki emirlerini pekiştirdi ve gerekçesini de şöylece açıkladı:

“Eğer Hac’la ilgili olarak bana sonradan öğretilenleri önceden bilmiş ol- saydım, beraberimde kurbanlık hayvan getirmez, doğrudan Umre’ye niyet ederdim,, sizler gibi ben de ihramdan çıkardım. Kurbanlık hayvanımı da Mekke’de satın alırdım. Ama beraberimde kurbanlık getirdiğim için (Kuran’ın Hac sûresinin 28.ve Bakara sûresinin 196. âyetlerininin hükümleri gereği) artık onu keseceğim kesim gününe kadar ihramdan çıkamam.”[39]

 Peygamberimiz bu emirleri ve açıklamalarıyla Kıyamet Günü’ne kadar bizler gibi beraberlerinde kurbanlık hayvan getirmeksizin hac yapacak Müslümanlara da, Hacc-ı Temettü tercîhi yapmaları gerektiğini öğretmiş oldu.

 Umre Ebediyen Sürecek

Kurbanlık getirmeyen sahâbîlerin Haclarını niyetleriyle umreye dönüştürmelerini emredince Kinânîlerden Süraka b. Malik sordu:

-Ya Resûlallah! Hac mevsiminde umre yapmamız bu seneye özgü müdür, yoksa ebediyen devam edecek midir?

Hz. Peygamber parmaklarını birbirine geçirerek “-İşte böyle, ebediyen devam edecektir; Kıyamet gününe kadar Umre Hacca dâhil olmuştur; Hac mevsiminde isteyen Umre de yapabilecektir.” buyurdu.[40]

MİNÂ’YAVEARAFAT’AÇIKIŞ

Hz. Peygamber Mekke-Minâ arasında Ebtah’da ikamet buyurdu

Peygamberimize, başta Ebû Talibin kızı Ümmü Hani olmak üzere pek çok kişi tarafından Mekke evleri içinde; Kâbe çevresinde ikamet buyurması ricasında bulunuldu. Ama Hz. Peygamber Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini ve de Çarşamba günü akşamını konakladığı ilk yer olan Ebtah’da kendisi için kurulan çadırda geçirdi.[41]

Böylece Kıyamet’e kadar Kâbe çevresinde yoğunlaşılmaması talimatını örneklendirerek vermiş oldu.

-Salât üzerine olsun- Peygamberimiz 7 Zilhice Çarşamba Günü Mescid-i Haram’a gelerek Hacca ilişkin bilgiler verdi.

Sevgili Peygamberimiz Minâ’ya çıkış günü olan Zilhicce’nin 8. Perşembe günü sabah namazından sonra erkence bir vakitte diğer insanlarla birlikte Minâ’ya gitti. Sahâbîlerden daha önce ihramdan çıkmış olanlar da o gün Hac için ihrama girerek, ihramlı bir şekilde Minâ’ya çıktılar.

Arafat’tan önce Minâ’ya çıkıp gecelediler

Hz. Peygamber, Minâ’ya çıktığı günün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını -akşam müstesna- kısaltarak kıldı ve orada geceledi. Ertesi gün olan Zilhicce’nin 9. Cuma günü sabah namazını da Minâ’da kıldı. Güneşin doğuşundan sonra Müzdelife’den geçerek Arafat’a yöneldi. Önceden, Nemire bölgesinde kendisi için kurulmasını emrettiği kıl çadıra yerleşti.

 Arafat hitabesi İrene Vadisi’nde sunuldu

Güneş zevale yüz tuttuğu; tepe noktasını geçip batıya doğru kaydığında Kusva isimli devesinin getirilmesini istedi. Hazırlatılan devesine binerek Urene vadisinin ortasına geldi. Devesi üzerinde iken orada insanlara hitabede bulundu. Hitabesi Rebîa b. Umeyye tarafından tekrarlanarak aktarılıyordu.[42]

Öneminden ötürü Arafat’taki bu ünlü hitabelerini O’nun kendi dilinden aktaralım:

Devam Edecek

Ali Rıza DEMİRCAN

[39] Buharî Hac 104

[40] Müslim Hac 19

[41] Müslim Hac 38

[42] et-Tac 2/148

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir