Duâmıza Âmîn Diyelim

Sevgili okurlarımız! Mir’ât Haber ekibi olarak aşağıda sizlere sunduğumuz duâ yazısını, yürekten yakararak duâ eder gibi, her cümlenin sonunda Âmin diyerek okuyunuz. Gönlünüzce de tekrarlayınız. Bizi de duânızdan unutmayınız.

Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm ve Sorgulama Günü’nün Mâliki olan Allah’ımız! Sana hamd ederiz. Ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden isteriz. Bizi kendilerini nimetlendirdiğin Peygamberlerinin yoluna erdir. Onların yoluna girmedikleri için öfkene uğramış ve sapmışlarından kılma.

Güzel örnek kıldığın Elçin Muhammed’e salât ederiz.

Şanı Yüce olan Rabbimiz!

Alemlere rahmet kıldığın elçin Hz. Muhammed ile, Rahmet Kitabı olarak gönderdiğin Kur’ân’a iman ettik. Bizi yüceltici bu inanç üzerinde yaşat. Bu inanç üzerinde öldür.

Bizi Kur’ân’ı, hayat düzeni edinmek için öğrenen ve öğretenlerden kıl

Bütün yeryüzü varlıklarını insanlar için, biz insanları da kendi zatına ibadet etmemiz için yarattın. Bizleri egemenliğine boyun eğen, Kur’anî emirlerine ve yasaklarına uyan böylece yalnızca sana ibadet eden kullarından kıl. Dünya hayatını âhiret gayesiyle yaşama şuuruna erdir.

Bizi sevdiğin, Sana seni görür gibi ibadet eden, yaptığı her işi Kur’ân çizgisinde güzel yapmaya çalışan kullarından kıl.Görevlerini yapan ama yalnızca sana güvenen ve sabır gösteren kullar arasına kat.

Sevdiğin yürekten tövbeler ederek arınan kullarından eyle.Sevdiğin hak sever, hayır sever, sosyal adaletçi kullarına kat.

Bütün zalimlere karşı/ tüm mazlumlardan yana kaleler gibi saf tutarak mücadele veren kullarından eyle.

Bize sevdiklerini sevdirt.

Ey Mülkün Maliki olan Allah’ımız!

Yönetim mevkilerini ve malları dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Hayırlar Senin tasarrufundadır. Her şeye gücü yeten ancak Sensin.

Taşınır ve taşınmaz tüm varlıkların biricik Maliki Sensin. Bize kullanma hakkını veren de Sensin. Senden istiyoruz. Bizleri koyduğun yasalar çizgisinde kazanan, kullanan, yatırıma yönelten, bölüşen ve bölüştüren kullarından eyle.

Bizleri, öz canlarımız yanı sıra toplumumuz için de çalışanlardan kıl.

Bizi insanların temel haklarını ve özgürlüklerini ve maddi menfaatlerini gözetenlerden kıl. İnsanların haklarına tecavüz yolları olduğu için yasakladığın faizden, içki-kumar fuhuş işletmeciliğinden, karaborsacılıktan, emeği sömürüden, hırsızlık türlerinden, kamu mallarını yağmalamak ve yağmalatmaktan ve borsa entrikalarından uzaklaştır.

Bizlere sağlık ver, müteşebbis kıl. İslâmî ölçüler içinde kazanmanın cihad olduğu gerçeğini kavrat. Başarılara erdir. Bütün nimetleri Sen’den bilen kullarından eyle.

Bizleri dosdoğru konuşan, sözleri ve sözleşmelerinin gereğini yapan güvenilir kullarından eyle. Kalplerimizi birleştir, kardeşlik duygularımızı pekiştir. Danışma ve dayanışma içinde olan ve de yardımlaşan kullarından kıl.

Şirketleşme bilincimizi geliştir. Birleşerek büyüyenlerden eyle. Bizleri borçlanarak büyüme sevdasından, faizli kredi dilenciliğinden kurtar. Yüceliği Hak’ta ve gücü hakka inanan halkta gören şuurlu kullardan eyle.

Yüceliklerle vasıflı olan Yaratıcımız!

Şımarıklıktan, lüks harcama düşkünlüğünden ve gösteriş budalalığından koru.

Gereksiz ve kalitesiz üretime yönelmekten , faydasız tüketimi teşvikten vealdatıcıreklamlar yapmaktan bizleri koru.

Bize ver, verme duygularımızı ve gücümüzü de artır. Vermenin vicdanî zevkine erdir. Vermek için çalışmanın ve vermenin Firdevs Cenneti’ne götüreceğini bilenlerden eyle.

Allahım ! Bizi şer odaklarından koru. İç çekişmelerden muhafaza eyle.Bizi sana ve yasalarına inanmayanlarla deneme. Zalimleşen inkârcılara boyun eğdirtme. Bizi Kur’ân’la cihad edenlerden eyle.

Bizi adalet savaşçılarından kıl. Karşıtlığımızı/öfkemizi adaletsizliğimize sebep kılma. Bizi düşmanları için de adalet isteyenlerden eyle. Zalimlerin ırkımızdan, inancımızdan olanlarına da meyl ettirme.

Bizi barışa çağıranlardan kıl. Kur’ân güvercinleri olarak kanat açtır. Sevgi elçileri kıl; yardım elçileri kıl. Hukukun ve sosyaladaletin savunucusu kıl.  

Kur’ân’ında sevmediklerini de bildiriyorsun.

Bizi sevmediğin, Seni tanımayan kâfirlerden, zalimlerden, ideolojileriyle büyüklenenlerden, bozgunculardan eyleme.

Günahlara dalanlardan, sana karşı şükürsüz, insanlara karşı teşekkürsüzlerden eyleme.

Sevmediklerini sevdirtme. Onlara yaran ve kurumlarına destekçi kılma.

Namazlarımızı, oruçlarımızı, hayırlarımızı ve Kur’ân okumalarımızı/hatimlerimizi kabul eyle, Hastalarımıza şifalar bahşet. Borçlularımıza ödeme kolaylığı ver. Mazlumlarımıza da imdat eyle. İmdadına bizleri de aracı eyle. Milletimize ve ezilen bütün Müslümanlara birlik ve dirlik ihsan et.

Affedicisin affetmeyi seversin bizi de affet,

Allahım! Sen güzelliklerin kaynağısın. Sözlerimizi, davranışlarımızı, işlerimizi, ilişkilerimizi ve üretimlerimizi güzel eyle. Güzellikler içinde yaşat ve güzel insanlara yar eyle. Güzellikler yurdu olan Cennet’lere varis eyle. Cehennem azabından koru.

Bizleri razı olduğun hayata erdir. Âhirete göçmüş olanlarımızı bağışla. Bütün büyüklerimize ve aziz ecdadımıza rahmet eyle. Çocuklarımıza hak çizgimizi sürdürecek sağlam iman, daimi ibadet, güzel ahlak, bilgi ve bilinç ihsan eyle. Onlara hayırlı eşler ver. Eşlerini de iyilerden eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.Vel- hamdu lillahi Rabbil Alemin.

Ali Rıza DEMİRCAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir