Merhum Emin Saraç kimdir?

Mirat Haber Ajansı

Yakın zamanda hayatını kaybeden Türkiye’nin önde gelen ilahiyat hocalarından Muhammed Emin Saraç’ın vefatı geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşti. Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanı Yekta Saraç’ın babası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmeni olan rahmetli Emin Saraç’ı yakından tanıyalım.

Muhammed Emin Saraç, Tokat’ın Erbaa ilçesi Tenoba köyünde doğdu. Babası Hafız Mustafa Efendi. Dedesi Nakşibendiye’den Müderris Üzeyir Efendi, Niksar’ın Keşfi Camisi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Muhammed Emin Saraç, dedesinin yanında 6 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmederek hafızlığa başladı. Emin Saraç, abisi Bahaddin Saraç ve diğer iki erkek kardeşi ve bir kız kardeşi de hafız olarak yetiştirildi.

Emin Saraç, 1940-43 yılları arasında Merzifon’da mukabeleler okudu. 1943 yılında tahsil için Ali Haydar Tekkesine gönderildi. Dönemin siyasi havasından dolayı Ali Haydar Tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için Emin Saraç, Fatih Camisi Baş İmamı Ömer Efendiye emanet edildi. Saraç burada kaldığı üç aylık süre zarfında Kur’an-ı Kerim talimi ve Telhis okumaya başladı. Fatih’te üç ay kaldıktan sonra Karagümrük’teki Üçbaş Medresesine geçti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi’den Buhâri-i Şerif’in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. M. Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi’den aldı.

M. Emin Saraç, Üçbaş Medresesinde 1950 yılına kadar kaldı.  İstanbul’da kaldığı yıllarda; Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâkı’l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, Şerhu’l-Akâid, Şifâ-i Şerif, Mir’ât, Müslim-i Şerîf, Mişkâtü’l-Mesâbih, Tefsir-i Kâdı Beyzavî gibi kitapları okudu. Mısır’da 9 yıl kaldı. Burada eğitimine devam etti ve Muhammed Zahidü’l Kevseri, Osmanlı’nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, Muhammed Abdulvehhab Buhayri, Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Ali Yakup Efendi, Abdulfettah eş-Şa’şa’dan istifade etti.

Muhammed Emin Saraç, 2000’den fazla talebe yetiştirdi. Yurtdışında ki ilim meclislerinde Türkiye’yi temsil etti. 65 yıl, Fatih camiinde tefsir, hadis, fıkıh dersleri verdi. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da binlerce öğrenci yetiştiren M. Emin Saraç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here