Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed Vedâ Haccı’ında XIV

Medîne’yeDönüş

Allah’ın Resûlü Mekke’de hac için tam 10 gün kaldı

Hz. Peygamber’in Zülhicce’nin 4. Pazar günü girip 14 Zilhicce Çarşamba günü çıktığı Mekke’deki ikameti, on gün sürmüştür; Minâ’ya ve Arafat’a çıkışlarıyla, Arafat-Müzdelife-Minâ ve Ebtah çizgisini izleyen dönüşleri dâhil tam 10 gün sürmüştür.[82]

Bu on gün içinde Peygamberimiz umre, hac ve vedâ tavâfları olmak üzere yalnızca üç tavâf yaptı. Kâbe’yi içine alan Mescid-i Haram’da kıldığı namazlar da yaklaşık olarak beştir.

 Allâh’ın Resûlü Küda’yı izleyerek Mekke’den çıktı. Dönüş yolunda Hac kurbanlarının etlerinden yenildi. 17-18 Zilhicce’de Ğadir Hum’da konaklandı.

Medîne’ye dönüşünde Zulhuleyfe’de bir gece kaldı.

Rabbine şükranlarını sundu

Medîne’ye gündüz vakti girdi. Medîne’yi gördüğünde ise üç defa tekbir getirdi. Rabbine şükranları ve hamdini de şöyle sundu:

“Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, birdir, ortağı da yoktur. Varlıklar yalnızca O’nundur, övgüler de sadece O’nadır. O, her şeye güç yetiricidir.

O’na dönücüler, tevbe edicileriz, O’na ibâdet edici ve secdeye varıcılarız. Ancak ve ancak da Rabbimiz olan O’na hamdedicileriz.

Allâh va’dini yerine getirdi. Elçisi Muhammed’e yardım etti ve Elçisinin düşmanlarını biricik kudretiyle mağlubiyete uğrattı.[83]

Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed Veda Haccı’nın Arefe Günü’nden yakla- şık seksen bir (81) gün sonra Medîne’de ebedî âleme irtihal etti.

Rabbimizin emri gereği O’na salât ve selam ederiz.

Rabbimizin ona, bize şefâat etme izni vermesini diler ve sözü onun haccın önemini dile geteren bir hadisi ile bitiririm:

Bir müslüman görülür bir yoksulluk, engelleyici bir hastalık ve zalim bir yöne- tici ve yönetim baskısı olmaksızın İslâm Dini’nin farz kıldığı haccı yapmadan ölürse o, iki ölüm halinden biri üzerinde dilerse Yahûdi, isterse Hıristiyan olarak ölsün (fark yoktur.)[84]

Haccı görev kılan Mevlâ’mızın mü’min kardeşlerimizi de O’nun bu Vedâ Haccı’nın mânevî ışıkları altında coşku dolu, kabul olunur hac yapmaya muvaffak kılmasını dileriz.

Muhterem Okuyucumuz/Dinleyicimiz!

İzleyip okuduğunuz/dinlediğiniz bu özet eserimizde biz ana hatlarıyla bir sunum yaptık. Hac görevlerinin Kur’ânî delilleri, anlamları, yorumları ve Hac’la ilgili ayrıntılar için Ali Rıza Demircan hocamızın yazdığı “Hac ve Umre Yüce Yüceliğe Çağrıdır” isimli 440 sayfalık kitabının okunmasını öneririz.

Ali Rıza DEMİRCAN

[82] Buharî Hn.1081

[83] Buharî Hn 4116; Müslim Hn.1344

[84] S. Darimî Hn. 1792, Mişkâtül-Mesâbîh Hn. 2535, Benzeri Tirmizî Hac 3

Bu hadis farz bir görev olduğuna inanıldığı halde mazeretsiz olarak haccı ertelemenin ne büyük bir sorumluluğu olduğunu açıklamaktadır. Ölüm her an gelebileceğine ve sahip olunan imkânlar da yitirilebileceğine göre hac biran önce hayat programı içine alınmalıdır. Bunun içindir ki Yüce Peygamberimiz bizleri şöylece uyarıp teşvik buyurmaktadır:

“Hac yapmak isteyen acele etsin.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir