Fetih Sûresi’nin manzum meali-2

Prof. Dr. Mahmut KAYA

Fetih Sûresi

Mekke’de indirildi, 48. sûre, 29 âyettir.

Rahmân Rahîm olan Allah’ın adıyla

15.Ganîmet sağlayacak sefer yaptığınızda
Size katılmayarak geride kalanlar da:

“Bırakınız biz sizin arkanıza düşelim
Onca ganimetleri birlikte paylaşalım”

Diyeceklerdir size. Bunu candan dilerler
Allah’ın o hükmünü değiştirmek isterler

De ki: Bizimle asla gelemeyeceksiniz
Hakkınız olmayanı istemeyeceksiniz!

Önceden yüce Allah hükmünü bildirmiştir
Savaşa gitmeyene ganimet yok demiştir

Onlar dönüp diyecek: Haset ediyorsunuz
Ganimeti bizlerden siz kıskanıyorsunuz

Hayır, onlar gerçeği pek az anlayabilir
Hakkı teslim edenler bunu kavrayabilir

16.De ki: Arkada kalan o bedevî dindaşa
Yakında siz çok güçlü bir toplumla savaşa

Davet edilirsiniz. Bu sınavdır biliniz
Ya o çetin savaşta onları yenersiniz

Yahut savaştan önce gelip teslim olurlar
İslamı seçerlerse ebedi kurtulurlar

Uyarsanız davete, zaman neler gösterir
Sizlere yüce Allah güzel mükâfat verir

17.Bir savaşta engelli kalabilir arkaya
Yoktur günah âmaya, topala ve hastaya

Allah’a Rasûlüne kim itaat ederse
Onlardan gelen emir başım üstüne derse

Allah onu içinden ırmakların aktığı
Cennetlerde ağırlar; yaşar o rahatlığı

Kim ki yüz çevirirse onu müthiş azaba
Kesin çarptıracaktır, azap gelmez hesaba!

18. Hani Hudeybiye’de o ağacın altında
Sana bîat edenler makbuldür Hak katında

Allah o müminlerden gayet hoşnut olmuştur
Kalplerinden geçeni bilip rahatlatmıştır

Pek yakın bir zaferi ödül vermiş onlara
Peygamberle birlikte zora katlananlara

19.Ve Hayber seferinde elde edecekleri
Sevindirir onları savaş ganimetleri …

Güçlüdür yüce Allah ve hikmet sahibidir
Mümin gönül daima hikmetin tâlibidir

20. Elde edeceğiniz birçok ganimetleri
Öncelikle vaadetti Allah size onları

Toplumun ellerini çektirdi üstünüzden
Veremediler zarar, rahattınız bu yüzden

Müminlere bu olay güzel bir ibret olsun
Doğru yolu gösteren size işaret olsun

21. Ulaşamadığınız başka ganimetler var
Onlar yüce Allah’ın bilgisinde gün sayar

Her şeye kādir Allah, denk yoktur kudretine
O’dur kerem sahibi, had yoktur nimetine

22. İnkâr edenler şayet sizle Hudeybiye’de
Savaşmış olsalardı yanılıp da o yerde

Dönerek kaçarlardı bakmazlardı geriye
Benzerlerdi aslandan kaçışan bir sürüye

O an bulamazlardı herhangi bir sığınak
Ne yardımcı ne bir şey, kalmamıştır dayanak

23. Böyledir hep Allah’ın değişmeyen kanunu
Dönüp baksan geçmişe, kesin görürsün bunu

Bulamazsın Allah’ın kanununda değişme
Sen bu sağlam inancı hiçbir şeye değişme!

24. Sizi onlara karşı gâlip kıldıktan sonra
Mekke vâdisi sâkin bir hal aldıktan sonra

Onların ellerini sizin üzerinizden
Sizin ellerinizi onların üzerinden

Çeken O’dur, böylece siz Mekke’ye gittiniz
Gönül rahatlığıyla umrenizi ettiniz

Yaptığınız her şeyi görür Allah, bu kesin
Gözetim altındadır işlediği herkesin

25.Beytullah’a gitmekten sizi alıkoyanlar
Kurbanlar mahalline varmayacak diyenler

İşte o kâfirlerdir sizi engelleyenler
O gafillerdir hâla fethi sezemeyenler

Sizin bilmediğiniz erkek-kadın müminler
Olmasaydı Mekke’de sizleri bekleyenler

Bilmeden sizi üzen bir zarar verirdiniz
Sonra eyvahlar olsun, biz ne yaptık derdiniz

Dilediğine Allah rahmet eylesin diye
İstedi ki savaşsız giresiniz Mekke’ye

Orada müminlerle kâfirler ayrılsaydı
Ve onların kimliği sizlerce bilinseydi

Kesin biz kâfirleri azaba çarptırırdık
Sizin vasıtanızla azabı tattırırdık

26. Müşrikler kalplerinde câhiliye ürünü
Bir taassup saklarlar, göremezler önünü

Rasûl ve müminlerin üzerlerine Allah
Bir serinlik indirdi, bildiler yakın felah

Bir şiar kıldı Allah onlar için takvâyı
Onlar buna en layık, ehliyette en iyi

Her şeyi bilir Allah, yaratan hiç bilmez mi?
Böyle inanan kimse iç huzura ermez mi?!

27. Her dem Fetih hayali süslerdi dünyasını
Gerçekleştirir Allah Rasûlün rüyasını

Allah’ın izni ile Mescid’e girersiniz
O an başlar tıraşlı, korku ne bilmezsiniz

Veya kısaltılmış saç, kulluğun bir simgesi
Allah’a itaatin bilfiil göstergesi

Bilmediğiniz şeyi bildi Allah, bildirdi
Bundan başka sizlere yakın bir fetih verdi

28. O’dur Peygamberine hidâyetini veren
Onu hak din üzere insanlığa gönderen

Tâ ki bütün dinlerden hak dini üstün kılsın
Allah yeterli şâhid, bilmeyen varsa bilsin!

29. Allah’ın Rasûlüdür habibidir Muhammed
Beraberindekiler ona sadık birer ferd

Kâfirlere karşı sert, kendi aralarında
Gayet merhametliler, bütün hayatlarında

Rükûda ve secdede görürsün sen onları
Sahâbe ne demekmiş anlarsın olanları

Allah’tan istekleri lutfudur rızasıdır
Onların yüzlerinde secde izleri vardır

Tevrat’ta da böyledir onların misalleri
İncil’de şu örnekle anlatılır halleri:

Ekilen bir tohum ki filizini çıkarmış
Gittikçe güçlenerek sapı üstüne kalkmış

Üretici bu hale sevinir memnun kalır
Sonunda emeğinin karşılığını alır

İşte böyle müminler günden güne güçlensin
Bu durum karşısında kâfirler öfkelensin!

İnanıp salih amel edene hazır-felâh
Af ve büyük mükâfat vaadetmektedir Allah

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here